Tapasztalatok szerint csak a h?szigeteléssel akár 30-40 százalékkal csökkenthet?k a f?tésszámlák, a nyílászárók cseréjével pedig további 10-20 százalékos megtakarítást lehet elérni. A nyílászárók cseréje után érdemes a f?tési rendszert is korszer?síteni. A szükségesnél nagyobb teljesítmény? kazán túl gyakran kapcsol ki-be, ami többlet energiafelhasználással jár, és a készüléknek sem használ. Számítások szerint a régi típusú, nyitott égéster? gázkazánnál jóval magasabb hatásfokú kondenzációs gázkazán és a hozzá illeszked? rendszer felszerelésével nagyjából 20-25 százalékot lehet spórolni a f?tés-, illetve a használati melegvíz költségen.

A hab a tortán a nap energiáját hasznosító kollektor felszerelése lehet, amellyel 60 százalékkal is csökkenthet? a meleg víz el?állításához szükséges energiafelhasználás. A család melegvíz-ellátását szolgáló napkollektorok 300-600 ezer forintért szerezhet?k be, a f?tésrásegít? berendezések ára viszont már egymillió forintnál kezd?dik.

Tapasztalatok szerint az energiatakarékossági beruházást tervez?k fele az energia fogyasztás csökkentése céljából "csak" h?szigetelésben gondolkodik. A Knauf Insulation legutóbbi felmérésében arra mutat rá, hogy az elérhet? 30-40 százalékos energia megtakarítás mellett azoknak is megéri h?szigetelni az ingatlanukat, akik csak hitelb?l tudják finanszírozni a korszer?sítést. A számlákon való megtakarítás ugyanis - különösen, ha kamattámogatott hitelb?l történik a f?téskorszer?sítés - nagyjából 10 év alatt behozza a ráfordított összeget.

Nézzünk egy példát! Egy átlagos, 90 négyzetméter alapterület? családi ház szigetelése körülbelül 1,2 millió forintból valósítható meg, amely az anyagköltség mellett már minden plusz költséget tartalmaz.

A Bankráció.hu kalkulátorával végzett számítás szerint, ha valaki 1,2 millió forint kamattámogatott hitelt szeretne felvenni korszer?sítéshez, akkor 5 éves futamid? mellett nagyjából havi 22-30 ezer forintos törleszt? részletekben összesen 1,4-1,44 millió forintot kell visszafizetnie. Vagyis 200-240 ezer forinttal kerül többe hitelfelvétel mellett a beruházás, mintha valaki saját forrásból tudná finanszírozni a kiadást.

Az említett 90 négyzetméteres ingatlan 42 ezer forintos, átlagos havi f?tésszámlája megközelít?en 15 ezer forinttal csökkenhet 10 centiméter vastagságú, megfelel?en kivitelezett szigetelés után. A megtakarításból tehát nagyjából 8 év alatt lehet behozni a hitel teljes - hiteldíjakkal növelt - összegét. Ha ugyanezt a hitelösszeget 10 évre veszi fel az ingatlantulajdonos, akkor 1,7-1,75 millió forint lesz a teljes visszafizetend? összeg. Ebben az esetben havonta 13-14 ezer forint a törleszt? részlet, azaz nagyjából ugyanannyi, mint amennyit a szigetelés révén spórol az ingatlantulajdonos. Vagyis a h?szigetelés révén megtakarított rezsiköltség lényegében "kitermeli" a törleszt? részleteket.

A f?tésszámlák további csökkentését célzó nyílászáró csere hozzávet?legesen 500-700 ezer forint költséggel jár, egy új kondenzációs gázkazánt pedig körülbelül 300 ezer forinttól lehet megvásárolni. Felmérések szerint a füstgázok rejtett h?jét is hasznosító kondenzációs gázkazán beépítésével 10 év alatt 450 ezer forintnyi energia (gáz, elektromos áram) költséget lehet megtakarítani.

Az alap korszer?sítési beruházásokra tehát mintegy 2-2,5 millió forint kiadással kell számolni. Amennyiben a teljes 2,5 millió forintos költséget hitelb?l finanszírozzuk, ötéves futamid?nél 46-50 ezer forint havi törleszt? részlet mellett összesen 2,9-3 millió forintot kell visszafizetnünk, míg tízéves futamid?nél 3,5-3,6 millió forint a teljes törlesztés. Mint korábban említettük ennek a kiadásnak a felét már a h?szigeteléssel meg lehet takarítani egy átlagos méret? családi háznál, félmillió forintot lehet nyerni a fútési rendszer korszer?sítésével, s további százezreket hagy a családi kasszában a nyílászárók cseréje.  

A lakás korszer?sítésének tervezésekor azonban nemcsak a kiadásokat és az energia számlán történ? várható megtakarításokat érdemes összevetni, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy a beruházások jelent?sen megnövelik az adott ingatlan értékét. Jó példa erre az óbudai úgynevezett "Faluház" korszer?sítése, ahol az energiahatékonysági felújítás révén átlagosan évi 70 ezer forintot spóroltak meg a lakástulajdonosok. Ennél jóval nagyobb hatást gyakorolt ugyanakkor a korszer?sítés az ingatlanok értékére: a házban található, átlagos, 50 négyzetméter alapterület? panellakás értékét egymillió forinttal növelte meg a beruházás.

A takarékosabb energiafelhasználást hosszabb id? alatt könyvelhetjük el, az értéknövekedés és a jobb eladhatóság csak az értékesítéskor realizálható, mindezek mellett azonban további fontos, a hétköznapokban élvezhet? el?ny a jobb h?komfort-érzet. A használati melegvíz és a f?tés egyértelm?en hatékonyabbá válik, a f?tést igényl? id?szak lerövidül, és kánikulában is kellemes klímát élvezhetünk. Megfelel? h?szigeteléssel és árnyékolással akár a légkondicionálás beruházása, m?ködtetése és légúti hatásai is megspórolhatóak, nagy nyári melegben is élhet?vé tehet?ek a szakszer?en korszer?sített lakások.

Lakáskorszer?sítés kamattámogatott hitelb?l

Ha nincs elegend? megtakarításod, hogy korszer?sítsd az ingatlanodat, akkor érdemes szétnézned a kedvezményes hitellehet?ségek között. Fontos tudni, hogy a kamattámogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását a korszer?sítési munkák megkezdése el?tt kell kérni a hitelintézett?l.

Az elmúlt években többféle kedvezményes hitelfelvételi lehet?séget is meghirdetett a kormány. Az els?, még 2009-ben hozott 134-es számú kormányrendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szól. Lakáskorszer?sítés esetén egyértelm?en megállapítható, hogy az említett jogszabályban foglaltaknál sokkal kedvez?bb feltételeket teremtett az új, 2011-ben kihirdetett 341-es kormányrendelet, amelynek 2013. januári módosítása révén még szélesebb kör számára vált elérhet?vé a támogatott hitel.

El?bbi rendelet esetén ugyanis a kamattámogatás mértéke korszer?sítéshez felvett hitelre az állampapírhozam (vagy az Államadósság Kezel? Központ által közzétett referenciahozam) 40 százaléka, míg az otthonteremtési rendelet alapján az 50 százaléka lehet. A fiatalok hitelhez jutását segít? kamattámogatást korszer?sítésre legfeljebb 5 millió, az otthonteremtésit viszont 10 millió forint hitelösszegig lehet igénybe venni.

Ha például az állampapír hozam 6 százalék, akkor 3 százalékpont az otthonteremtési kamattámogatás a korszer?sítésre felvett hitelekre. Ez azt jelenti tehát, hogy ha a felvett jelzáloghitel támogatás nélküli kamata mondjuk 10 százalék, akkor a hitelfelvev?nek 10-3, vagyis 7 százalékos kamatot kell fizetnie.

Hasonlítsd össze a banki ajánlatokat a Bankráció.hu oldalán!

Fontos azonban tudni, hogy az otthonteremtési kamattámogatás a hitel futamidejének csak az els? 5 évében jár, azután már piaci kamatozás mellett kell a törleszt? részletet fizetni. Azoknak, akik hosszabb futamid?t tudnak csak vállalni, érdemes megvizsgálniuk, nem járnak-e jobban a 2009-es kormányrendelet által szabályozott támogatási formával. Az annak alapján igénybe vehet? kamattámogatás ugyanis a futamid? végéig, de maximum 20 évig jár.

Ezzel a lehet?séggel azonban csak legfeljebb 45 éves korig lehet élni. A 2009-es jogszabály szerint ugyanis a gyermektelen, illetve az egygyermekes igényl?knél 35 év, a háztartásukban legalább két gyermeket nevel? szül?knél pedig 45 év a korhatár a támogatott hitel iránti kérelem benyújtásakor, míg az otthonteremtési kamattámogatás esetén nincs a hiteligényl? korára vonatkozó korlát.

Amennyiben támogatott hitelt szeretnénk igényelni, akkor érdemes arra is odafigyelni, hogy korszer?sítéshez csak az építési termékek m?szaki követelményeinek, megfelel?ség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendeletnek eleget tev?, és err?l a szükséges igazolással is rendelkez? termékeket lehet felhasználni. A hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70 százalékát - bontott anyag felhasználása esetén legalább 56 százalékát - számlával kell igazolni. A bizonylatokat az utolsó kölcsönrész folyósításáig be kell mutatni.

Forrás: www.penzcentrum.hu

Tetszik! Megosztom a barátaimmal!

Megosztom Facebook-on

Referencia igazolás

Megrendelő:
Nagykanizsa MJV Önkormányzata

Facebook oldalunk

 

Kiemelt Partnereink